DocentenInstrumentExtra'sNieuwsActiviteiten
Dick Hesselink

dick_hesselink002

Docent Dick Hesselink is eigenaar van het bedrijf “Appassionata”, wat de muzikale term is voor: “met hartstocht”.  Passie is zijn drijfveer. Passie voor musiceren, passie voor het overbrengen van kennis aan zijn leerlingen, passie voor het realiseren van een gezamenlijk (muzikaal) doel.

Door de vele studies die ik deed om zover te komen heb ik een groot arsenaal aan bekwaamheden verworven. Ik specialiseerde me als hoornist, als musicus in kamermuziek, als dirigent, docent en arrangeur. Mijn doel met musiceren is: ontroeren, inspireren, een ‘sprookjeswereld tevoorschijn toveren’.

dick_hesselink004

Als docent heb ik veel ervaring opgedaan aan verschillende muziekscholen en bij verschillende muziekverenigingen (Ha-Fa-opleiding). Ik werk met het HaFa-raamleerplan van Kunstfactor, waarbij de jonge (maar ook oudere muzikanten zijn welkom) muzikanten met enige regelmaat een diploma kunnen halen. Deze diploma’s zijn gecertificeerd.
Belangrijkste drijfveer tijdens het lesgeven is: speelplezier. Bij iedere leerling ga ik op zoek naar wat voor hem/haarde belangrijkste motivatie is om muziek te willen maken.  Daarnaast is er erg veel aandacht voor het leren luisteren (naspelen van motiefjes) en voor het aanleren van de noodzakelijke techniek om iets moois te kunnen realiseren op het gekozen instrument.    

dick_hesselink006

Ik heb veel ervaring in het geven van zogenoemde “introductielessen”. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen van de basisschool (en ook op de basisschool) kennis te laten maken met alle soorten (blaas)-instrumenten. Spelenderwijs komen binnen de klas het gehele arsenaal aan blaasinstrumenten aan de orde, te beginnen in de grove onderverdeling hout-koper, daarna verder inzoomend op de specifieke instrumenten klarinet, dwarsfluit, saxofoon, hobo en fagot (hout) en trompet, bugel, hoorn, trombone, tuba en bastuba (koper) De kinderen mogen steeds vanzelfsprekend  zelf steeds aan het eind van de les de instrumenten uitproberen. Inhakend op deze introductielessen bestaat er vervolgens de mogelijkheid om meet  te participeren in een blazersklas, waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen om gedurende een x-aantal weken klassikaal te proberen of het leren bespelen van een blaasinstrument iets voor hen is.

dick_hesselink008

Ik bied muzikanten die reeds wat gevorderd en geoefend zijn op hun instrument de mogelijkheid om zich op een later stadium verder te verdiepen en te bekwamen. Deze cursus/lessen zijn vooral bedoeld voor ouderen die al langere tijd in een orkest meespelen, maar de behoefte krijgen om hun technische vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook het verder ontdekken van interessant repertoire is een belangrijk onderdeel in deze  lessen, evenals het verder ontwikkelen van muzikaliteit, zoals agogiek (zinsbouw), interpretatie, stemming, ritmiek, creativiteit en stijlgevoel.

 

dick_hesselink010
ik bied  niet louter individuele lessen aan, maar ben tevens in staat om (grote) groepen muzikanten te coachen. Ik deed de opleiding HaFa-directie en ben in 2012 afgestudeerd voor de degree “Master of Music” blaasorkestdirectie aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam.  Als dirigent ben ik nu reeds vele jaren werkzaam bij diverse  blaasorkesten. Behalve orkesten leidt ik heel graag ensembles.  Groepsles behoort daarom ook tot de mogelijkheden en het coachen van reeds bestaande ensembles vind ik een grote uitdaging. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar stemming, balans, samenspel, leren luisteren. Het mooie aan samenspel vindt hij de ruimte die je als muzikant voor elkaar kunt maken, de ander aan het woord laten en luisteren.

dick_hesselink012

 

Als musicus voel ik me ook kunstenaar. Ik heb altijd creatieve aspiraties gehad en die leiden er meer toe dat er creaties ontstaan, zoals uitgewerkte arrangementen, eigen composities en producties. Het ligt in de bedoeling dat ik mijn eigen producties in de komende jaren ga realiseren. Dezen liggen nu nog in de week te rijpen..

dick_hesselink014

Voor speciale gelegenheden ontwikkel ik workshops, die een specifiek onderdeel uit de grote wereld die muziek heet, verder uitlicht. Zo bestaat er de mogelijkheid om kennis te maken met muziekgeschiedenis (met stijlvoorbeelden), ritmische vorming (met actieve deelname), harmonieleer (de werking van de meerstemmigheid), acoustiekleer (hoe werkt geluid en hoe zit het met trillingsgetallen?), vormleer (hoe zijn composities vormgegeven..)

 

Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt door het aanbod dat ik u zou kunnen bieden, neemt u dan contact op met:

Muziekpraktijk Appassionata
t.a.v. Dick Hesselink
tel. 0621911690
dick.hesselink@wxs.nl
Website is in ontwikkeling